Postadres:
Postbus 1018
3860 BA Nijkerk

Bezoekadres:
Wallerstraat 147A
3862 CN Nijkerk

Contactgegevens:
Tel. (033) 245 61 71
Fax. (033) 246 07 16
Mob. 06-51384983

Mail voor meer informatie naar

Reeds 25 jaar ervaring

Henk van Zijtveld (wortels in de bancaire wereld en voornamelijk bedrijfsfinancieringen en beleggingen) is met zijn bedrijf al 25 jaar actief in de begeleiding en advisering van ondernemers en hun onderneming. Hierbij staat in ons beeld de persoon, zowel ondernemer als personeel, centraal. Alleen door middel van een goed evenwicht tussen de belangen van alle betrokkenen worden de beste resultaten bereikt. De speerpunten van onze advisering zijn beleid, organisatie, financiën en commercie.

Fusie en bedrijfsovername

In het bijzonder de laatste 15 jaar zijn wij succesvol in de begeleiding van fusies en overnames waarbij wij zowel voor kopers als voor verkopers optreden. Hierbij zijn een drietal fasen te onderscheiden te weten:

  1. Het bedrijf gereed maken voor een fusie en/of overname
  2. De onderhandelingen
  3. De integratie van de partijen

Voor elk van deze trajecten afzonderlijk dan wel voor het totaal traject wordt van onze diensten gebruik gemaakt.

Management advisering

Met onze vaste relaties hebben wij periodiek overleg om de ontwikkelingen van het bedrijf en de markt waarin zij opereren te volgen en met deze kennis beleidsmatige stappen te zetten om de onderneming zo goed mogelijk te laten opereren. Hiernaast worden ook praktische zaken en problemen die binnen het bedrijf spelen doorgenomen en worden afspraken gemaakt over het oppakken van deze zaken. De financiële stand van zaken binnen het bedrijf is een vast onderdeel van de besprekingen. Onze werkzaamheden vinden plaats als commissaris, bestuurder dan wel als adviseur van het bedrijf en/of de ondernemer.

Project management

Hierbij ligt de nadruk op financiële planning, risico analyse, beleggingsadvisering en estate-planning. Dit geldt zowel voor ondernemingen als haar bestuurders/eigenaren.

Verder valt onder deze activiteit een aantal losse opdrachten waarbij de ondernemer ons vraagt mee te denken om een specifiek probleem op te lossen en als het traject is afgerond wordt de samenwerking beëindigd tot zich een nieuwe situatie voordoet.